Όροι χρήσης


 Διεύθυνση Έδρας: Χορμοβίτου 144

Πειραιάς ΑΦΜ: 800928535

ΔΟΥ: Ε’ Πειραιά

ΓΕΜΗ: 145142907000

Γραμμή επικοινωνίας: 2111049100

Email: sales@hellasphone.gr


1.  Περιεχόμενο

Η εταιρία «HELLASPHONE» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της hellasphone.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

2.  Δηλώσεις πελάτη

Ο πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρίας «HELLASPHONE» ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

3.  Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία «HELLASPHONE» ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η εταιρία «HELLASPHONE» δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για την αποφυγή των παραπάνω ο πελάτης οφείλει, πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, να διασταυρώσει με το αναγραφόμενο “SKU” του προϊόντος τα χαρακτηριστικά που δίνει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να τη δικαιολογεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα hellasphone.gr πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό. 

4.  Ισχύον Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, το Ν.2251.1994 ως έχει μέχρι σήμερον τροποποιηθεί και ο καταναλωτής ρητώς δηλώνει ότι προ πάσης τοποθετήσεως παραγγελίας του έλαβε γνώση των συγκεκριμένων διατάξεων και αποδέχεται την τήρηση εκ μέρους της HELLASPHONE των ανωτέρω νομοθετημάτων.

Τυχόν αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση, καθ οιονδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ρητώς συμφωνείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.


5.  Εγγύηση προϊόντος

Στα πλαίσια διασφάλισης του πελάτη η HELLASPHONE εφαρμόζει πάντα γραπτό τρόπο επικοινωνίας σε όλες τις περιπτώσεις παροχής εγγύησης προιόντος. Η καταχώριση του αιτήματος του πελάτη γίνεται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Happycustomer (https://www.hellasphone.gr/happycustomer).

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση με διάρκεια και όρους του εκάστοτε κατασκευαστή.

Όπως ο Νόμος ορίζει το hellasphone.gr δεν συμμετέχει κατ' ουδένα τρόπο στη διαδικασία λήψης απόφασης καθώς οι μόνοι αρμόδιοι είναι οι εκάστοτε αντιπροσωπείες και κατασκευαστές.

H HELLASPHONE διευθετεί το κάθε αίτημα σύμφωνα με τις οδηγίες- κανόνες του εκάστοτε κατασκευαστή  κατόπιν ελέγχου που αυτός διενεργεί στο προϊόν.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και η HELLASPHONE ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτό. Η διαδικασία διαρκεί περισσότερο σε περιπτώσεις κατασκευαστών που δεν έχουν επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και σε περιπτώσεις συγκεκριμένων μοντέλων προιόντων που δεν έχουν κυκλοφορήσει επισήμως στην Ελλάδα. Τέτοιοι κατασκευαστές είναι οι Blackberry, Asus κλπ.

Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει τα παρελκόμενα της συσκευασίας όπως μπαταρία, ακουστικά, φορτιστής, καλώδιο usb κλπ.

Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service και το προϊόν τίθεται αυτόματα εκτός εγγύησης .

Σπάνιες περιπτώσεις αποτελούν δε και η περίπτωση DOA (Dead on Arrival), η οποία αναφέρεται στην περίπτωση που το προιόν ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία λόγω εργοστασιακού ελαττώματος, αλλά και η περίπτωση DAP (Dead After Purchase) , η οποία αναφέρεται στην περίπτωση που το προιόν σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασε μόνη της, εντός των 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η HELLASPHONE βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να αναμένει την επίσημη έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή, όσο χρόνο και εάν αυτή διαρκέσει και κατόπιν του σχετικού πορίσματος να κρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσει το αίτημα του καταναλωτή (αντικατάσταση με νέο ή refurbished ή πίστωση προιόντος). Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλλει και εξαρτάται από την ίδια την αντιπροσωπεία/κατασκευαστή (αργίες, φόρτος εργασίας κλπ). Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση (χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, αποσυνδεδεμένα μέρη, ζημιές κατά τη μεταφορά κτλ) και να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα όσα αυτή περιέχει. DOA/DAP δεν παρέχεται επίσης σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί σε αναβάθμιση λογισμικού μη εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή, αντικατάσταση αποσπώμενων μερών της συσκευής (καλύμματα, καπάκια κλπ) καθώς και των παρελκόμενων της συσκευασίας (ακουστικά, φορτιστής, κλπ). Ο πελάτης αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Δεσμεύεται δε, όπως βοηθήσει με την παροχή στοιχείων, διευκρινήσεων που τυχόν ζητήσει ο κατασκευαστής σχετικά με τη βλάβη, όσο και με την εν γένει στάση του, συνεργαζόμενος αρμονικά με την υπηρεσία Happycustomer.

Για ελαττωματικά μέρη της συσκευής (όπως ηχεία, κάμερα, touchpad, μπαταρία, HDD, RAM, καλώδια, νεκρά pixels, γραμμές, κηλίδες κτλπ) δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής αλλά επισκευή αυτής ακόμη και εάν αυτό αναφερθεί στις πρώτες 7 ημέρες χρήσης.

H Apple μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας της δεν υποστηρίζει αντικατάσταση με νέο προιόν, αλλά με refurbished, ακόμη και εάν αυτό αναφερθεί στις πρώτες 7 ημέρες χρήσης .

Με το πέρας των 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, απευθύνεστε στην εκάστοτε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία για άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης με προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς. Όπως ο Νόμος ορίζει η HELLASPHONE δεν δύναται να συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.

Όσον αφορά ειδικότερα στα μέρη κινητών, όπως μπαταρίες και οθόνες, παρέχεται εγγύηση 6 μήνες. Κρίνεται απαραίτητο το προϊόν να είναι σε άριστη κατάσταση. Κάθε ανταλλακτικό πριν διατεθεί προς πώληση έχει ελεγχθεί από το hellasphone.gr και είναι σε άριστη κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εγγύησης είναι οι ταινίες ασφαλείας, τα φιλμ προστασίας και οι ετικέτες αναγνώρισης του προϊόντος να μην έχουν σχιστεί ή αφαιρεθεί . Η ταινία σύνδεσης δεν θα πρέπει να έχει κοπεί ή να έχει τσακιστεί και σε καμία περίπτωση να μην δείχνει αλλοιωμένη, πιεσμένη στις άκρες ή χτυπημένη. Κανένα εξάρτημα δε θα πρέπει να έχει έρθει σε επαφή με ξένα σώματα όπως υγρά και σκόνη. Η οθόνη και η αφή δε θα φέρουν σπάσιμο, ράγισμα ή γρατζουνιά και σε καμία περίπτωση το προϊόν δε θα έχει επισκευαστεί. Δεν θα πρέπει να έχει γίνει καμία είδους παρέμβαση στο προϊόν. Σε περίπτωση που η βλάβη του προϊόντος σχετίζεται με τα παραπάνω τότε το προϊόν τίθεται αυτόματα «εκτός εγγύησης». Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της  διαδικασίας ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

Η πολιτική χρέωσης της HELLASPHONE για το κόστος μεταφορικών αποστολών που αφορούν αιτήματα Happycustomer προβλέπει την μη χρέωση του πελάτη ούτε για την αποστολή ούτε για την παραλαβή του προϊόντος για τους πρώτους 6 μήνες από την αγορά, αρκεί η αποστολή να γίνεται μέσω της ACS Courier.

Μετά τους 6 μήνες ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος του προς την HELLASPHONE IKE.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του προιόντος εντός εγγύησης λόγω κακής χρήσης όπως προαναφέρεται, δίνεται προσφορά κόστους επισκευής της βλάβης . Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους αυτού από τον πελάτη, υπάρχει ελάχιστη χρέωση 15€ + ΦΠΑ για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε (Το κόστος αυτό αφορά αποκλειστικά την αντιπροσωπεία – εξουσιοδοτημένο service και την courier), ενώ επιβαρύνεται και όποια μεταφορικά (από και προς).

Σε σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία επίλυσης ενός αιτήματος happycustomer διαρκέσει αρκετά άνω του συνηθισμένου, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης συσκευής κινητού, ίδιας ή παρόμοιων χαρακτηριστικών με εκείνη που βρίσκεται σε διαδικασία επισκευής. Αυτό κρίνεται πάντα από την αρμόδια υπηρεσία happycustomer και τους κανόνες που την διέπουν.

Όσον αφορά τις συσκευές που έχουν πιστοποίηση IP για αντοχή σε νερό – σκόνη, βάσει των παγκόσμιων οδηγιών, η αντοχή τους στην σκόνη είναι μεγάλη αλλά στην περίπτωση επαφής με το νερό υπάρχουν σημαντικές διευκρινήσεις, καθώς η συσκευή δεν είναι πλήρως αδιάβροχη. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η συσκευή θα αντέξει σταγόνες νερού, μια μικρή βύθιση σε γλυκό νερό (όχι μεγαλύτερη του 1 μέτρου και όχι για χρόνο άνω των 30 λεπτών), εφόσον είναι ερμητικά κλεισμένα τα καπάκια της συσκευής. Επομένως, η συσκευή είναι απλά ανθεκτική στο νερό, ενώ αξίζει να επισημανθεί πως σε περίπτωση υγρασίας ή ζημιάς από νερό δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση του κατασκευαστή.

6.  Αποστολή προϊόντος

Το κατάστημα hellasphone.gr μεταξύ των εταιριών couriers συνεργάζεται αποκλειστικά με την εταιρία ACS. Παρέχει την δυνατότητα στον πελάτη να παραλάβει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας κι αν βρίσκεται , ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η περιοχή , η ύπαρξη ή μη καταστήματος της ACS Courier σε αυτήν, όπως και παράγοντες που σχετίζονται με αργίες, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.α., πιθανώς να επηρεάσουν την εξέλιξη της παράδοσης. Η HELLASPHONE αποστέλλει εγκαίρως την παραγγελία του πελάτη με ταυτόχρονη ενημέρωση του τόσο με email όσο και με sms και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση . Ως εκ τούτου η εξέλιξη της αποστολής από την στιγμή αναχώρησης της από το κατάστημα της HELLASPHONE και έπειτα, δε θα πρέπει να επηρεάσει την αξιολόγηση των υπηρεσιών του καταστήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη σχετικά με την ανεύρεση δέματος, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της HELLASPHONE παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα της ACS Courier. 

Ο πελάτης με την αποδοχή των όρων χρήσης κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της αγοράς του δηλώνει ότι συμφωνεί με την διαδικασία αποστολής της παραγγελίας του μέσω ACS Courier. 

Η εταιρία ACS Courier παρέχει υπηρεσία αποζημίωσης ζημιών. Από τη στιγμή που ο πελάτης παραλάβει χτυπημένο δέμα πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν την ACS Courier καθώς και το τμήμα πωλήσεων του hellasphone.gr (είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς). 

Δηλωνεται στο παρόν ρητά ότι σε περίπτωση που η εταιρία HELLASPHONE δεν ειδοποιηθεί αυθημερόν, δε θα υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης του πελάτη από την εταιρία ACS Courier.

Όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς με ACS Courier ποικίλλουν αναλόγως με τον προορισμό της αποστολής και το βάρος και τις διαστάσεις του προϊόντος. Λόγω της μεγάλης γκάμας προιόντων και της πολυμορφίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων, σε κάθε περίπτωση η HELLASPHONE ελέγχει το κόστος  μεταφορικών εξόδων της κάθε παραγγελίας πριν αυτή δρομολογηθεί και εάν και εφόσον υπάρχει λάθος στο υπολογισμένο ποσό, ενημερώνει όσο πιο άμεσα μπορεί τον καταναλωτή για το σωστό ποσό μεταφορικών. Επίσης το κατάστημα hellasphone.gr αναλόγως τον όγκο του προϊόντος ή τον προορισμό του, διατηρεί το δικαίωμα να δρομολογήσει κάποιες αποστολές προϊόντων, με μεταφορική εταιρεία αντί της ACS. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι διαθέσιμο voucher παρακολούθησης της πορείας της αποστολής για πρακτικούς λόγους.

7.  Διαθεσιμότητες

Το κατάστημα hellasphone.gr με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα  σε προϊόντα που είναι διαθέσιμα με ένδειξη «Σε απόθεμα» και σε προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα με ένδειξη «Κατόπιν παραγγελίας». 

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει προϊόν με την ένδειξη «Κατόπιν παραγγελίας» δηλώνει ότι αποδέχεται ότι η παραγγελία του θα παραδοθεί εφόσον γίνει παραγγελία από την HELLASPHONE στον προμηθευτή της. Οι ημέρες παράδοσης της παραγγελίας ποικίλλουν και σχετίζονται με τον προμηθευτή, την αντιπροσωπεία, με αργίες εσωτερικού και εξωτερικού,   απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.α. 

Από τη στιγμή που ο πελάτης παραγγείλει προϊόν ΄κατόπιν παραγγελίας' καλείται να γνωρίζει πως το κατάστημα θα προβεί άμεσα σε παραγγελία του προϊόντος στον προμηθευτή και ως εκ  τούτου ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας. Η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που το προιόν δεν καταστή δυνατό να δεσμευθεί από τον  προμηθευτή της HELLASPHONE και ανεξαρτήτως του εάν ο πελάτης έχει προχωρήσει ήδη στην εξόφληση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει προϊόν με την ένδειξη «Άμεσα διαθέσιμο» συνήθως η αποστολή του προιόντος ολοκληρώνεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Η HELLASPHONE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παραλαβής που σχετίζονται με την ACS Courier και με λόγους ανωτέρας βίας.

8.  Τράπεζες

Η HELLASPHONE συνεργάζεται και με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ως εκ τούτου ποτέ δεν θα χρειαστεί ο πελάτης να χρεωθεί με διατραπεζικά έξοδα. Παραγγελίες με τρόπο πληρωμής «Τραπεζική κατάθεση» που δεν έχουν εξοφληθεί σε 2 ημέρες ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα της HELLASPHONE και το προιόν απελευθερώνεται προς πώληση σε άλλον καταναλωτή.

Η πληρωμή παραγγελίας με πιστωτική κάρτα καταχωρείται συνήθως 1 ημέρα μετά την εξόφλησή της από τον καταναλωτή. Η επιστροφή χρημάτων από το λογιστήριο της HELLASPHONE στην πιστωτική κάρτα καταναλωτή ολοκληρώνεται συνήθως 2 ημέρες μετά. 

Ο πελάτης είναι ενήμερος ότι το ωράριο καταχώρισης καταθέσεων από το Λογιστήριο της HELLASPHONE είναι καθημερινές ημέρες 09.00 - 15.00 και ότι δεν είναι εφικτό εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος να αξιώνει την παραλαβή παραγγελίας του εάν αυτή δεν έχει επεξεργαστεί από το Λογιστήριο.

9.  Περιεχόμενα συσκευασίας

Οι κατασκευάστριες εταιρίες, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική, κατά διαστήματα, αλλάζουν τα παρελκόμενα της συσκευασίας του προϊόντος όπως μπαταρία, ακουστικά, φορτιστής, καλώδιο usb, manual κλπ. Λόγω της ύπαρξης ταινίας ασφαλείας και σφραγισμένης μεμβράνης, από τον προμηθευτή, σε όλες τις συσκευές δεν υπάρχει δυνατότητα αποτύπωσης των αξεσουάρ και περιφερειακών που εσωκλείονται σε αυτές. Η HELLASPHONE δε φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του εκάστοτε κατασκευαστή και της εκάστοτε αντιπροσωπείας.

10.  Επιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης έχει δυνατότητα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Η επιστροφή γίνεται με την επίδειξη της απόδειξης και επιστρέφεται η συνολική αξία του προϊόντος στον πελάτη με την προϋπόθεση το προϊόν να είναι σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία είτε με ταινία ασφαλείας είτε με ζελατίνη ασφαλείας και το ίδιο το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται μερική επιστροφή των χρημάτων του πελάτη όπως ορίζεται από το νόμο.

Ωράριο επιστροφών: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 17.00

H παρούσα παράγραφος δεν αφορά επαγγελματίες

        10.1  Εξαιρέσεις στο δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί εντός του φυσικού καταστήματος της HellasPhone  και έχει παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς δεν θεωρείται ότι τελέστηκε πώληση από απόσταση.

- Για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας και της υγιεινής (π.χ. ακουστικά, hands free, ξυριστικές - αποτριχωτικές  μηχανές, οδοντόβουρτσες, ανταλλακτικά ξυριστικών ή οδοντόβουρτσας, μαγειρικά σκεύη, προϊόντα περιποίησης σώματος, προσώπου, μαλλιών κτλ).

- Προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο (1α περ. 1 του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών).


11.  Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer) με 256bit μέγεθος κλειδιού. To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Εθνικής Τράπεζας.

12.  Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στο hellasphone.gr χρησιμοποιούμε cookiesπροκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.

13.  Πνευματικά δικαιώματα

Η «HELLASPHONE» αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, προϊόντα και προγράμματα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος - είτε φέρουν είτε όχι την επωνυμία της HELLASPHONE - αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της HELLASPHONE, ως μόνης δικαιούχου, η οποία και δύναται να τα διαθέτει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται απολύτως και αποκλειστικώς.

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω και δηλώνει ότι ουδέποτε θα προβεί ή θα επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα της HELLASPHONE σε όλα τα προαναφερόμενα υπό τον παρόντα όρο.


«Τα σήματα HARMAN/KARDON®, JBL®, HARMAN/KARDON και απεικόνιση® και JBL και απεικόνιση ® ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της HARMAN International Industries Incorporated. Η επιχείρησή μας είναι ανεξάρτητη επιχείρηση και δεν συνδέεται με επίσημα δίκτυα διανομής, πλην των όσων περιπτώσεων τούτο αναφέρεται ρητώς από εμάς» (The ΗΑRΜΑΝ/KARDON®, JBL®, ΗΑRΜΑΝ/KARDON& device ® and JBL & device® trademarks are the exclusive property of HARMAN International Industries.

Our company is an independent corporation and is not connected to official distribution networks, unless it is expressly referred to by us, herein).

14.  Προσωπικά δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την «HELLASPHONE» επιχειρήσεις. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την «HELLASPHONE» για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την «HELLASPHONE» επιχειρήσεις. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημά σας με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της HELLASPHONE. Η HELLASPHONE έχει αναπτύξει κατά το δυνατόν νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στα αρχεία της. Επιπλέον, η HELLASPHONE εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η HELLASPHONE μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου. Η HELLASPHONE είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον κανονισμό του GDPR.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην HELLASPHONE.

15.  Ανωτέρα βία

Η HELLASPHONE δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης)που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της  HELLASPHONE ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η HELLASPHONE δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας. Ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας οι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

16.  Δικαιώματα καταναλωτή

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

- Το παρόν ΔΕΝ αφορά μεταπωλητές -