Προϊόντα

Εταιρία





H HELLASPHONE ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% Ελληνική εταιρεία.


Δραστηριοποιείται σε :



  • Λιανική πώληση προιόντων τεχνολογίας
  • Διαδικτυακή πώληση προιόντων τεχνολογίας
  • Χονδρική πώληση προιόντων τεχνολογίας
  • Υπηρεσίες web crm
  • Yπηρεσίες custom cloud λύσεων



H HELLASPHONE είναι πιστοποιημένη με iso 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της , την οποία διατηρεί σταθερά σε υψηλά standards .

Ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι η καινοτομία . Όλα τα μέλη της ομάδας μας έχουν σπουδές και εργασιακή εμπειρία από το χώρο των νέων τεχνολογιών.

Ο ρυθμός αύξησης του τζίρου της Εταιρείας υπερβαίνει το 40% ετησίως τα τελευταία 3 έτη.

Σήμερα η HELLASPHONE παρέχει 15 άμεσες και 10 έμμεσες θέσεις εργασίας.